Radiatorer/värmedistribution

Värme-RadiatorText och foto: Cathrine Bülow. Radiatorer/värmeelement har under lång tid varit det vanligaste sättet att distribuera värme i huset. Detta oavsett om värmen härrör från en värmekälla i huset, som någon typ av panna, eller från en när- eller fjärrvärmeanläggning.Väj en radiator med så hög andel strålningsvärme som möjligt. 

Olika typer av radiatorer

Det vanligaste idag är platta enkelradiatorer utan konvektorslameller. De väger lite och har ett lågt vatteninnehåll vilket innebär att temperaturen snabbt kan höjas eller sänkas. Andelen strålningsvärme uppgår till cirka 60 procent från denna typ av element. De lämpar sig bäst för välisolerade hus med tämligen lågt värmebehov och ett lågtemperaturvärmesystem.

Konvektorelement är ett sämre alternativ eftersom andelen de ger mest konvektionsvärme, ca 80 %. Dessutom är konvektorplåtvecken mellan plattorna ytterst dammsamlande och nästan omöjliga att rengöra. Vid högre temperaturer blir konvektionen stark och en mängd dammpartiklar förs ut i luften vilket besvärar allergiker.

Rörradiatorer avger en förhållandevis hög andel strålning. De används framför allt i badrum där de även tjänar som handdukstorkare.

Direktelselement är platta element som används för att distribuera direktverkande el i huset. Direktverkande el är ett mycket dåligt miljöalternativ. Även själva radiatorerna ger en obehagligt torr, het värme. Radiatorkropparna blir heta vid hög temperatur man kan lätt bränna sig på dem. Vid övertäckning utgör de dessutom en brandfara.

Tips för effektiv radiatoruppvärmning

Radiatorerna bör vara försedda med en termostat. Temperaturregleringen av hela värmesystemet bör ske med hjälp av en sensor som känner av utomhustemperaturen.

Radiatorerna ska inte förses med så kallade elementskydd eller döljas bakom tunga gardiner, draperier eller möbler. Radiatorer ska heller inte byggas in i nischer.

Radiatorerna måste luftas regelbundet. Tänk också på att en sänkning av rumstemperaturen med en grad minskar energiåtgången med ca 6 procent!

Källor

Byggekologi – kunskaper för hållbart byggande, Varis Bokalders, Maria Block. AB Svensk Byggtjänst 2004, ny version 2009

Ekologiskt byggande och boende, Könemann 1998

Föreläsningsanteckningar — Bärkraftigt byggande och boende, Dalarnas högskola 2007-2008