Giftrenande krukväxter

orkide-wikiText: Cathrine Bülow. Växter kan förbättra din inomhusmiljö genom att rensa bort byggkemikalier och andra föroreningar. Den förbluffande upptäckten gjorde NASA, den amerikanska rymdstyrelsen, när de när de ville ta reda på hur man kunde rena luften på en rymdstation. Krukväxter visade sig vara den bästa lösningen.

Växter tar upp gifter såväl genom blad och rötter som genom mikroorganismer i jorden. Samtidigt avger växterna syre som vi mår bra av.

Men olika växtsorter har mycket olika förmåga att absorbera gifter. Den vanliga ampelliljan är till exempel en storätare av formaldehyd. Fredskalla har visat sig kunna rensa bort 80 % av den bensen och trikloretylen (ett lösningsmedel i lim och sprayer) som kan finnas i ett rum. (Bensen är ett cancerframkallande ämne som främst kommer från bilavgaser, rengöringsmedel och plaster.)

En förutsättning för luftreningen är att bladen hålls rena och dammfria, så att klyvöppningarna kan ta upp de giftiga ämnena. Det finns idag även växtleverantörer som tillhandahåller ekologiskt odlade växter.

De bästa ”giftätarna”

De mest effektiva luftrenarna är vanligt förekommande krukväxter som finns i alla blomsteraffärer.

Xylen-/toluenrenare

spjutbraken brudorkide prickblad fikus

Spjutbräken              Brudorkidé             Prickblad                  Benjaminfikus

fredskalla

Fredskalla

Xylen och toluen är aromatiska kolväten som kan avges till luften från lim, färger, lösningsmedel och flamskyddsmedel. Effekten av låga koncentrationer är inte väl undersökt, men pekar på att ämnena har en viss cancerframkallande risk. Exponering för höga koncentrationer skadar det centrala nervsystemet.

Formaldehydrenare

aralia gullranka fikus ampellilja

Aralia                         Gullranka                  Benjaminfikus          Ampellilja

bambupalm fredskalla banddracena svarmorstunga

Bambupalm             Fredskalla                Bandracena             Svärmorstunga

Formaldehyd är en cancer- och allergiframkallande gas som kan avges till inomhusluften från byggmaterial som spån-/plywood­skivor, tyger och tapeter, möbler och cigarettrök.

Bensenrenare

krysantemum murgrona gullranka gerbera

Krysantemum         Murgröna                Gullranka                  Gerbera

fikus bambupalm fredskalla banddracena

Benjaminfikus         Bergspalm               Fredskalla                 Bandracena

svarmorstunga

Svärmorstunga

Bensen är ett cancerframkallande aromatiskt kolväte, som släpps ut i luften genom bilavgaser,  brandrök, avgaser, industriutsläpp och rökning.

Bättre nattluft

De flesta växter tar upp koldioxid (CO2) och släpper ut syre (O2) som ett resultat av fotosyntesen, vilket ger en friskare luft. Men på natten, när fotosyntesen inte pågår, tar växten upp syre och släpper ut koldioxid precis som en människa.

Vissa (fetblads)växter kan dock utföra så kallad CAM-fotosyntes, där de aktivt tar upp koldioxid ur luften på natten för att lagra i bladen.

I ett sovrum kan det snabbt bli kvavt och skämd luft, men med CAM-växter förbättras luftkvaliteten. För ren och giftfri sovrumsluft, använd också madrasser i naturmaterial och möbler i massivträ.

bromelior aloe novemberkaktus paradistrad

Bromelia                  Aloe                        Novemberkaktus      Paradisträd

svarmorstunga

Svärmorstunga

Motverkar torr luft

Vinterkyla, speciellt  i kombination med konvektionsvärme, kan göra inomhusluften torr och obehaglig att vistas i. Alla krukväxter ökar luftfuktigheten och gör rumsluften behagligare.

Källor:

Renare luft med växter. B C Wolverton, Wahlströms

www.gronluft.se

www.icakuriren.se/Hem-Tradgard/Plantera-Odla/Vaxterna-som-far-dig-att-ma-bra

Bilder: Wikipedia commons/www.gronluft.se