Koljern/cellglashus

Text och bild: Cathrine Bülow. Koljerntekniken är en patenterad metod där huset byggs upp med byggelement bestående av cellglasskivor och plåtlättbalkar, därtill en fasadbeklädnad.

Cellglas ett isoleringsmaterial som tillverkas av returglas. Återvunnet och krossat glas genomgår en värmeprocess där miljontals små celler jäser upp innan glaset pressas till block.

Fördelarna med cellglas är att det endast består av naturliga råvaror, inte genererar några skadlig utsläpp samt är brand- och fuktsäkert. Den miljömässiga nackdelen är hög energiåtgång vid framställningen, men materialet har lång hållbarhet. Byggelementen finns för grund, vägg, tak och terrass. Cellglasblocken har god tryckhållfasthet och kan därmed bär upp även stora, höga hus.

Fuktsäkert material

Cellglas har ingen uppsugningsförmåga som kan leda till fuktskador i grunden. Det kan aldrig ruttna eller mögla. Aluminiumplåten i grunden hindrar fukt, lukt och gaser, till exempel radon, från att tränga in i huset. Koljernhus behöver ingen uttorkning vilket gör byggtiden kortare.

Jämnt klimat

Cellglaset har en god isolerande förmåga. I likhet med andra tunga material håller den värmen ute på sommaren och bevarar värmen inomhus på vintern. Köldbryggor kan inte uppstå i cellglaset som vid exempelvis hos betong- eller järnbalkar som leder kyla.