Färdighus

Text: Cathrine Bülow. Idag finns färdighus i naturliga och sunda material. Husen byggs på fabrik och levereras till tomten, vanligen i sektioner men små hus kan ibland också leverars hela. Beställaren får allt i ett paket, vilket är bekvämt och tidssparande. Välj en ekoinriktad, flexibel färdighusleverantör som kan erbjuda ett hus som passar på den aktuella tomten så att inte vardagsrummet hamnar norrläge eller tomten måste plansprängas för att huset inte är terränganpassat( sluttningshus). De flesta leverantörer erbjuder idag stor valfrihet och ibland kan huset byggas helt efter kundens ritningar om så önskas. Ofta erbjuds ”olika nivåer av färdighet, ” från  nyckelfärdigt hus där allt  ingår, till att huset levereras monteringsfärdigt eller som villabyggsats där beställaren utför en del av arbetet. De flesta färdighus är träregelkonstruktioner men de kan även vara byggda i lättbetong, massivträ eller träullit.