Vid problem med forumet, kontakta webbmästaren.

Cathrine Bülow

Om Cathrine Bülow

Cathrine Bülow — Webbredaktör och ansvarig utgivare. Har ett mångårigt intresse för ekologiskt byggande. Har studerat arkitektur (KTH och ”Bärkraftigt byggande och boende” — Dalarnas högskola), biologi, miljövård, hållbar stadsplanering. Har tidigare arbetat med miljö- och naturvårds- frågor på myndighet och företag, bl.a. som handläggare för biologiska mångfaldsfrågor i odlingslandskapet, naturguide och med HMS-frågor inom industriell verksamhet. Hjärtefrågor är grön stadsbyggnad, byggmaterial och kopplingen mellan hälsa och byggande/boende. Är också frilansskribent främst inom bygg och miljö samt håller föredrag om ekologiskt byggande.cathrine@ekobyggportalen.se