Vid problem med forumet, kontakta webbmästaren.

Syll-ring skadad fukt

Forumindex Renovering/Byggnadsvård Syll-ring skadad fukt

13 maj 2018 kl 13:34

Sheila

Hej på Er!
Vi håller på att renovera vårt föräldrahem från tidigt 1930-tal och upptäcker att syllringen som ligger på grunden är murken (se bild) i vart fall vid köket där en vattenskada har inträffat.
Väggen har varit fylld med spån från ett fack på övrevindan. Huset bärs upp av fyrkantiga ‘pålar’ som vilar på syllringen (se bild hus).
Finns det något sätt att förstärka syllringen utan att behöva byta ut den längs hela väggen? Hur går det annars till att byta ut en syllring?
Vänliga hälsningar Nina P

16 maj 2018 kl 08:24
Marcel Berkelder
Marcel Berkelder

Hej Nina.

Jag har hört mig för med en (duktig, min son nämligen) byggnadsvårdare som anser att byte av syllring måste göras.
Jag tycker dock att du bör undersöka närmare hur skadad den är. Använd kniv och känn efter. Då kan du säkert avgöra ganska snabbt hur läget är. Det kanske räcker med att byta ut delar? Har ni tur är det endast där vattenskadan i köket varit orsaken.
Byggnadsvårdare har många knep för att ersätta skadade delar.
Måste hela syllringen bytas är det ett omfattande arbete. Ta kontakt med en firma som utför byggnadsvårdande åtgärder och diskutera er fram.
Är skadorna mer omfattande än endast där vattenskadan var i köket, måste orsakerna utredas och elimineras.

Lycka till, Marcel

21 maj 2018 kl 06:36
Ronny Östling
Ronny Östling

Hej!

Håller med Marcel där.

På bilderna så ser det  ut som röta med fint trädamm som fäller ut, kan det stämma?

Min åsikt är att allt sådant ska tas bort och ersättas mot friskt kärnrikt virke.

Det finns flera olika sätt att göra det på, allt för att matcha huset samt era önskemål. Halvsulning (laskning) eller byta hela delar.

Ofta saknas även en barriär mot fukt som fyller på nedifrån (ex, en syllpapp mot stiganda markfukt). Här kan ni passa på att kolla över hela syllvarvet få in den genom att lyfta stommen några millimeter. Det tar några dagar men brukar vara skönt att veta att den sitter där.

vänligen

Ronny

Trähantverkarna

26 maj 2018 kl 09:46

Sheila

Hej!
Jag är oerhört tacksam för era svar. Vad innebär halvsulning (laskning)? Jag har försökt söka på nätet men hamnar bara på sidor om skomakeri.
Vad innebär att byta delar? Kan hela partier av syllen bytas eller går det att dela den på längden och byta eventuellt bara den yttre delen om den är inre är opåverkad? Om hela delar ska bytas gissar jag att måste hela huset lyftas eftersom huset vilar på det fyrkantiga lodräta pålarna eller finns det andra metoder? Jag är tveksam till att vi har arbetskraftsresurser till detta eftersom personer i släkten drabbats av sjukdom. Tanken är att bara byta panelen på denna vägg, i alla fall i år.
Jag kopplade in försäkringsbolagets skadereglerare men denne bedömde inte detta som orsakad av vattenskadan i köket innanför. Han sa heller inget om hur skadad syllen är från insidan. Jag har försökt ringa honom för att fråga det.

Tack för hjälpen!
Nina P

28 maj 2018 kl 09:01
Marcel Berkelder
Marcel Berkelder

Hej Nina.

 

Halvsulning är att man sågar bort (med motorsåg) halva stocken, på längden. Sedan gör man en passbit som ersätter det som sågats bort (den skada biten) och fäster den biten med narar och eventuellt långa skruvar.
Kolla här: http://www.hallahus.se/renovera/stommen/timmerstommen/halvsulning-och-stockbyten/
Du ser att du har rätt i att man kan såga bort den yttre delen på längden.

I ert fall tror jag inte man behöver lyfta hela huset. Man kan byta syllvarvet eftersom och lyfter då eftersom. Man behöver ju inte lyfta många centimeter för att kunna byta, så det ska inte vara något problem.
Ofta tror man som lekman att vissa arbetsmoment är väldigt komplicerade och tidskrävande. De som jobbat länge med timmerhus har många knep och specialverktyg för att det ska gå smidigt. Sen är halvsulning ändå ett tidskrävande jobb. Men jag tror att det i ert fall ändå är  betydligt enklare än i ett timmerhus.
Ronny kanske kan också kommentera.

Mitt råd är att du tar dit någon kunnig byggnadsvårdare som jobbat med timmer och timmerlagningar så kan de förklara på plats hur det hela kan gå till.

 

hälsning, Marcel

03 juni 2018 kl 04:40

Sheila

Tack så mycket Marcel!
Vi har rådfrågat en pensionerad snickare som arbetat med min pappa och han säger något liknande angående syllen.

Finns det något som lämpar sig att stryka på träet i syllen efter halvsulningen så att rötan inte fortsätter?

En annan fråga vi har är att hur vi ska isolera väggen angående fuktspärr. Som jag förstått det så användes en plast längst in mot stommen tidigare som fuktspärr. Jag har hört från två håll att man inte ska ha denna plast, att det är ny praxis att strunta i den. Vad har man som fuktspärr istället?

Väggarna har ju varit fyllda med spån från övervindan tidigare men det är, vad jag förstår är det svårt att fylla facken igen så att det packar sig tillräckligt. Under fönster (tre stora och två små)  är det ju omöjligt nu att fylla uppifrån.

Om vi då är hänvisade till gullfiber, ska man då stifta fast den direkt på stommen? Sedan tänkte vi köra liggande läkt med 60 centimeters mellanrum på reglar, vilket håller fast isoleringen. Vindtät duk stiftar vi sedan fast (på reglarna antar jag). Detta skulle ge en luftspalt motsvarande reglarnas tjocklek, tänker jag? Sist panelen förstås.

Finns det något bättre förslag som skulle fungera? Det är tyvärr bråttom också för att hinna göra arbetet när vi har tillgång till arbetsställning och arbetskraft.

Vad rekommenderar ni, vindtät duk eller gammeldags vindpapp? Vad är bäst ur fuktsynpunkt? Vad menas med vindtät duk egentligen – är det den som säljs på typ Beijers och är vanlig i hus nu?

Exakt var sätts duken/pappen?

Det sägs ju att man vill att fukt ska vandra ut och hindras att ta sig in. Hur görs det utan en plast längst in? Varför anses plasten vara dålig nu, fast det var praxis förut?

Jag är glad att ni tar er tid att svara på mina frågor. Det här är ju något man inte vill chansa med.

Ha det fint!
Nina P

<span style=”color: #454545; font-family: Helvetica; font-size: 12px;”>och sedan kör du liggande läkt med 60 centimeters mellanrum på reglar, vilket håller fast isoleringen. Vindtät duk stiftar du fast. Sedan sätter du panelen.</span><span style=”color: #454545; font-family: Helvetica; font-size: 12px;”> </span>

04 juni 2018 kl 10:28
Marcel Berkelder
Marcel Berkelder

<p class=”MsoPlainText”>Hej Nina.</p>
<p class=”MsoPlainText”></p>
<p class=”MsoPlainText”>Jag kommenterar i din text på respektive avsnitt. Se nedan.</p>
<p class=”MsoPlainText”></p>
<p class=”MsoPlainText”><span style=”mso-fareast-language: SV;”>—–Ursprungligt meddelande—–
Från: WordPress [mailto:wordpress@ekobyggportalen.se]
Skickat: den 3 juni 2018 04:40
Till: marcel@exergi.net
Ämne: [Ekobyggportalen] Syll-ring skadad fukt</span></p>
<p class=”MsoPlainText”></p>
<p class=”MsoPlainText”>Sheila skrev:</p>
<p class=”MsoPlainText”></p>
<p class=”MsoPlainText”>Tack så mycket Marcel!</p>
<p class=”MsoPlainText”>Vi har rådfrågat en pensionerad snickare som arbetat med min pappa och han säger något liknande angående syllen.</p>
<p class=”MsoPlainText”></p>
<p class=”MsoPlainText”>Finns det något som lämpar sig att stryka på träet i syllen efter halvsulningen så att rötan inte fortsätter?
<span style=”color: #548dd4; mso-themecolor: text2; mso-themetint: 153;”>Det ska ju inte behövas, rötan sågas bort med marginal och sedan ska väggen byggas upp igen så att det inte kan komma in någon fukt som orsakar röta. Viktigt är dock såsom Ronny påtalade att det finns ett fuktskydd (tjärpapp, näver) mellan grund och syllvarv.</span></p>
<p class=”MsoPlainText”><span style=”color: #548dd4; mso-themecolor: text2; mso-themetint: 153;”> </span></p>
<p class=”MsoPlainText”>En annan fråga vi har är att hur vi ska isolera väggen angående fuktspärr. Som jag förstått det så användes en plast längst in mot stommen tidigare som fuktspärr. Jag har hört från två håll att man inte ska ha denna plast, att det är ny praxis att strunta i den. Vad har man som fuktspärr istället? <span style=”color: #548dd4; mso-themecolor: text2; mso-themetint: 153;”>Man har gått mer och mer från plastfolier. Fuktskydd kan klaras med en vindduk i väggen, närmast den varma sidan.</span> <span style=”color: #548dd4; mso-themecolor: text2; mso-themetint: 153;”>Det är lite komplicerat, men vattenånga (fukt i ångfas) har molekyler (H2O) av mindre storlek än luftens molekyler (N2 och O2) därför kan en vindduk släppa igenom fukt men inte luft. Tidigare utgick man från att det alltid var fuktigare inne än ute (vilket det nästan alltid är). Det man inte tog hänsyn till var att fukttransport uppstår också på grund av tryckförhållanden i och kring byggnaden. Tänk de dagar det blåser! Då uppstår fukttransport åt två olika håll beroende på tryck inne jmf med ute. Även slagregn och solen kan ge upphov till växlande fukttransport. Därför kommer man fram till mer och mer att det är bättre att ha fuktöppen väggkonstruktion (men lufttät) så att fukt i väggen kan torka upp igen. Även isoleringsmaterialet har stor betydelse för fuktriskerna. Cellulosa isolering har mycket högre fukttransporthastighet=kan torka, jmf med stenull och minull, dessa torkar väldigt sakta.</span></p>
<p class=”MsoPlainText”></p>
<p class=”MsoPlainText”>Väggarna har ju varit fyllda med spån från övervindan tidigare men det är, vad jag förstår är det svårt att fylla facken igen så att det packar sig tillräckligt. Under fönster (tre stora och två små)  är det ju omöjligt nu att fylla uppifrån.<span style=”color: #548dd4; mso-themecolor: text2; mso-themetint: 153;”>Bra!</span></p>
<p class=”MsoPlainText”></p>
<p class=”MsoPlainText”>Om vi då är hänvisade till gullfiber, ska man då stifta fast den direkt på stommen? Sedan tänkte vi köra liggande läkt med 60 centimeters mellanrum på reglar, vilket håller fast isoleringen. Vindtät duk stiftar vi sedan fast (på reglarna antar jag). Detta skulle ge en luftspalt motsvarande reglarnas tjocklek, tänker jag? Sist panelen förstås. <span style=”color: #548dd4; mso-themecolor: text2; mso-themetint: 153;”>Jag skulle föredra en annan typ av isolering, kolla här på forumet om isoleringsmaterial. Cellulosa isolering finns också som skivmaterial och du kan ”hänga” skivorna mellan de stående reglerna, beroende avstånd mellan dessa om de måste fästas på nåt sätt eller om de kan hänga genom lätt klämning. Sedan på med vindduk. Därefter regler (liggande) för luftspalt och för att fästa fasadmaterial. Prata med den pensionerade snickaren om dessa moment vad som passar best och dimensioner. </span></p>
<p class=”MsoPlainText”></p>
<p class=”MsoPlainText”>Finns det något bättre förslag som skulle fungera? Det är tyvärr bråttom också för att hinna göra arbetet när vi har tillgång till arbetsställning och arbetskraft.</p>
<p class=”MsoPlainText”></p>
<p class=”MsoPlainText”>Vad rekommenderar ni, vindtät duk eller gammeldags vindpapp? Vad är bäst ur fuktsynpunkt? Vad menas med vindtät duk egentligen – är det den som säljs på typ Beijers och är vanlig i hus nu? <span style=”color: #548dd4; mso-themecolor: text2; mso-themetint: 153;”>Se ovan. Vindduk är lätt att hantera om man är 2, det går fort eftersom den har bredd lika med våningshöjd, ligger på rulle som lätt rullas ut efterväggen.</span></p>
<p class=”MsoPlainText”></p>
<p class=”MsoPlainText”>Exakt var sätts duken/pappen? <span style=”color: #548dd4; mso-themecolor: text2; mso-themetint: 153;”>Se ovan. Ni bör ha vinduk
1 närmast den varma sidan och vindduk 2 på regel(stående)stommen. Utåt sett kommer sedan liggande regler enligt min beskrivning ovan.</span></p>
<p class=”MsoPlainText”></p>
<p class=”MsoPlainText”>Det sägs ju att man vill att fukt ska vandra ut och hindras att ta sig in. Hur görs det utan en plast längst in? Varför anses plasten vara dålig nu, fast det var praxis förut? <span style=”color: #548dd4; mso-themecolor: text2; mso-themetint: 153;”>Se ovan.Kort sagt, förut trodde man att fuktvandring var statisk, dvs alltid inifrån och ut, nu börjar fler inse att den är dynamisk, dvs växlande beroende på tryckförhållanden, solpåverkan, slagregn osv. Gäller Svenska förhållanden. I tropiska förhållanden gäller annat.</span></p>
<p class=”MsoPlainText”></p>
<p class=”MsoPlainText”>Jag är glad att ni tar er tid att svara på mina frågor. Det här är ju något man inte vill chansa med. <span style=”color: #548dd4; mso-themecolor: text2; mso-themetint: 153;”>Helt rätt!</span></p>
Lycka till, Marcel

01 november 2020 kl 15:02

Deirdredavies

Denna information är användbar tack!

09 november 2020 kl 20:42

Deirdredavies

<div class=”jhH5U” style=”padding: 0px 16px; color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 14px;”>
<div id=”tw-ob” class=”tw-src-ltr” style=”display: flex; min-height: 140px; position: relative;”>
<div class=”oSioSc” style=”-webkit-box-flex: 1; flex: 1 1 0%; width: 0px; display: flex;”>
<div id=”tw-target” style=”font-size: 0px; margin: 0px -16px; position: relative; text-align: initial; background-color: #f8f9fa; -webkit-box-flex: 1; flex: 1 1 0%; min-width: 0px; width: 0px; display: flex; flex-direction: column;”>
<div id=”kAz1tf” class=”g9WsWb” style=”margin: 0px; position: relative; text-align: initial; padding: 10px 16px 52px; flex: 1 1 0%;”>
<div id=”tw-target-text-container” class=”tw-ta-container hide-focus-ring tw-nfl” style=”overflow: hidden; position: relative; outline: 0px;” tabindex=”0″>
<pre id=”tw-target-text” class=”tw-data-text tw-text-large XcVN5d tw-ta” dir=”ltr” style=”unicode-bidi: isolate; font-size: 28px; line-height: 36px; background-color: transparent; border: none; padding: 2px 0.14em 2px 0px; position: relative; margin-top: -2px; margin-bottom: -2px; resize: none; font-family: inherit; overflow: hidden; width: 277px; white-space: pre-wrap; overflow-wrap: break-word;” data-placeholder=”Перевод”><span lang=”sv”>Jag rekommenderar med säkerhet detta företag för renovering av ditt hem.</span>
<span lang=”sv”> </span>

</div>
<div id=”tw-target-rmn-container” class=”tw-ta-container hide-focus-ring tw-nfl” style=”overflow: hidden; position: relative; outline: 0px;”></div>
<div class=”iYB33c” style=”display: flex; justify-content: space-between; width: 309px; position: absolute; bottom: 0px; left: 0px; align-items: center; height: 48px;”>
<div class=”dlJLJe” style=”display: flex; margin: 0px 11px;”>
<div style=”visibility: hidden; position: relative;” data-cviv=”false” data-ved=”2ahUKEwj-qL6e6vPsAhVQxoUKHT3zDAAQz_AEMAB6BAgDEA8″>
<div class=”U9URNb” style=”opacity: 0.74; font-size: 12px; font-style: italic; min-width: 26px; margin: -11px; padding: 11px;”></div>
</div>
</div>
<div id=”tw-tmenu” class=”tw-menu” style=”display: inline-block; line-height: normal; position: static; bottom: 0px; white-space: nowrap;”></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id=”tw-images”></div>
<div class=”dURPtb” style=”clear: both; overflow: hidden; line-height: 16px;”></div>
<div></div>
</div>

12 november 2020 kl 10:01

Deirdredavies

<span style=”color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial;” data-sheets-value=”{"1":2,"2":"Nyligen färdiga reparationer i huset, och har redan flyttat, men med byggandet av garaget, vi hade ingen brådska, eftersom det inte fanns tillräckligt med finansiering.Och nu har vi redan tänkt på valet och började söka.Vi sökte många webbplatser och bosatte sig på attefallshus och var mycket nöjda.Vi gjorde allt som vi behövde, konsulterades på webbplatsen, inga frågor kvar, arbetet gjordes bra.Garaget är rymligt och praktiskt, och viktigast av allt överkomliga priser."}” data-sheets-userformat=”{"2":4737,"3":{"1":0},"10":2,"12":0,"15":"arial, sans, sans-serif"}”>Nyligen färdiga reparationer i huset, och har redan flyttat, men med byggandet av garaget, vi hade ingen brådska, eftersom det inte fanns tillräckligt med finansiering.Och nu har vi redan tänkt på valet och började söka.Vi sökte många webbplatser och bosatte sig på attefallshus och var mycket nöjda.Vi gjorde allt som vi behövde, konsulterades på webbplatsen, inga frågor kvar, arbetet gjordes bra.Garaget är rymligt och praktiskt, och viktigast av allt överkomliga priser.</span>

Du måste vara inloggad för att svara på denna tråd.