Vid problem med forumet, kontakta webbmästaren.

Fuktspärr/ångspärr av plast behövs int…

Forumindex Byggmaterial Fuktspärr/ångspärr av plast behövs int…

29 december 2018 kl 19:24
Robban
Robban

Här är ett underlag för mitt påstående om att ångspärren inte behövs utan den kan ersättas med hårdvax.

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:556393/FULLTEXT01.pdf.

 

 

Du måste vara inloggad för att svara på denna tråd.