Föreläsningar

Cathrine Bülow, Ekobyggportalen erbjuder föreläsningar om ekologiskt byggande för skolor/kurser, företag, föreningar och andra aktörer. På föreläsningarna tar hon upp vad ekologiskt byggande egentligen innebär, ger olika exempel  och visar bilder från Sverige och utlandet på ekohus, ekobyar och hållbara stadsdelar. Innehållet kan varieras efter önskemål. Teman på en föreläsning kan vara:

Helhetssyn på miljö, hälsa och byggande

Det pratas mycket om miljöbyggande idag. I praktiken innebär det dock ofta ett ensidigt fokus på att spara energi under husets driftstid. Det finns många exempel på greenwash och gröna utanpåverk. Men vad innebär ett ekologiskt helhetsperspektiv  egentligen i termer av livscykeltänkande, kvalitet, hushållning med naturresurser, en sund inomhusmiljö, giftfria material  och ett energifokus som innebär mer än tjock isolering? Kritik mot rådande system framförs såväl som förslag på lösningar och goda exempel på grön stadsplanering, huskonstruktioner och material. Målgrupp: branschfolk , men också allmänhet.

Giftfria byggmaterial och sunda huskonstruktioner

En genomgång av våra vanligaste byggmaterial och  deras miljö-och hälsoeffekter. Vilka material ska man välja och vilka ska man se upp med? Frågan om sjuka hus, inomhusmiljö och byggkemikalier tas upp.  Råd om vad du som som ska bygga nytt, eller renovera kan tänka på för att få ett så miljösmart och hälsosamt boende som möjligt.

Några exempel på sammanhang där Cathrine föreläst:

Makajo Showroom för branschfolk, Amerikahuset Göteborg

Kristianstads kommun

Världsarvskalaset,  Visby

Roslagens båt-och byggnadsvård

Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona- Hålbarhetsdag för arkitektstudenter

Fränby Udde-turistanläggning i Dalarna där man vill bygga ut på ett miljöanpassat sätt

Åsa Folkhögskola- ekobyggkurs, Katrineholm

Kvarnby Folkhögskola

Grön byggnation, byggfirma-temadag för kunder

Mer om Cathrine Bülow

CathrineWebbredaktör och ansvarig utgivare för Ekobyggportalen. Har ett mångårigt intresse för ekologiskt byggande. Har bl.a. studerat arkitektur (KTH och ”Bärkraftigt byggande och boende” — Dalarnas högskola), biologi, miljövård, hållbar stadsplanering. Har tidigare arbetat med miljö- och naturvårds- frågor på myndighet och företag, bl.a. som handläggare för biologiska mångfaldsfrågor i odlingslandskapet, naturguide och med HMS-frågor inom industriell verksamhet. Hjärtefrågor är bland annat grön stadsbyggnad, byggmaterial och kopplingen mellan hälsa och byggande/boende.

Varmt välkommen att ta kontakt för att prata närmare om föreläsning. cathrine@ekobyggportalen.se. Tel: 0739-962669