Spara el

Text: Cathrine Bülow. Det finns många sätt att minska sin elförbrukning. Dagens omfattande elanvändning gör oss beroende av kärnkraft och kolkraft. El bör därför användas endast där den är nödvändig, inte till uppvärmning där betydligt bättre alternativ finns. Välj därför alltid bort direktel.

  • Köp elsnåla maskiner och apparater (klass A för vitvaror).
  • Klädtorkning och matförvaring kan till viss del ske helt utan elanvändning.
  • Satsa på energisnål LED-belysning istället för de miljöfarliga lågenergilamporna som innehåller kvicksilver.

Vitvaror

Genom att välja de mest eleffektiva produkterna kan elåtgången halveras. Den som kan tänka sig andra lösningar med samma nytta (torkstreck istället för torktumlare med mera) kan komma ner till en fjärdedel av dagens elförbrukning.

Använd A-märkta vitvaror. De är de minst energikrävande i märkningsklassningen som går från A-G, där G är således den mest energikrävande. Tänk också på att placera maskiner och apparater rätt. En kyl eller frys som placeras intill spis eller diskmaskin drar 10-15 procent mer ström.

Frysboxar är bättre än frysskåp eftersom den mesta kylan stannar kvar vid öppning av boxen. I tvättmaskiner är det uppvärmningen av varmvattnet som kräver mest ström. Undvik förtvätt och 90-gradersprogrammet. Ännu bättre är det att tvätta med varmvatten från värmepannan. Det finns särskilda (dock dyra) anordningar för att koppla tvättmaskiner till en varmvattenledning.

Andra elapparater

Vi omges av en mängd elkrävande prylar. Många av dem drar ström även när vi inte använder dem. Till exempel teve, videoapparater, kopiatorer och skrivare. Låt inte teve, video och stereo stå över natten i stand by-läge. Stand by-förlusterna svarar för cirka 20 procent av hushållselen. Dra helst ut alla elprylar ur vägguttaget när du inte använder dem, eller skaffa grenuttag med strömbrytare.

Mest energikrävande är de apparater som är påslagna långa tider eller har höga effekttal till exempel elugnar, elbastu och vattensäng. Försök byta ut dessa apparater. Vad gäller motorvärmare till bilar, använd en timer och elvärme i stället för kupévärmare. Matlagning i isolerade kokkärl med inbyggda element kan spara mycket el.

Kontorsapparater

Använd eleffektiva kontorsapparater (Energy Star- eller TCO-märkning). Välj en dator med viloläge och skärmsläckarfunktion. En bärbar dator är alltid mer energisnål än en stationär. Bläckstråleskrivare drar mindre energi än en laserskrivare. Köp en skrivare med viloläge och möjlighet till dubbelsidig skrift.

Alternativ till ellösningar, att undvika elanvändning

Det allra miljövänligaste är att ersätta el med bränsle (till exempel gas), och värme från till exempel solfångare. Eller använda metoder som inte baserar sig på någon energikälla. Exempel på det sistnämnda är till exempel jordkällare och klädstreck istället för apparater.

Matförvaring utan el

Jordkällare är ett traditionellt och utmärkt sätt att förvara rotfrukter och frukt. De finns idag att köpa som färdiga moduler eller så kan man efter anvisning bygga sin egen jordkällare. Dessa byggs även i flerbostadshus och i annan tät bebyggelse.

Ett skafferi av äldre typ, med frisktintag, är också en modell väl värd en renässans. Moderna skafferier placeras helst mot norr och gärna mot en yttervägg. Moderna varianter av detta skafferi isoleras och har en tättslutande isolerad dörr.

De kan också förses med jordledning för tilluft och en ventilationsskorsten för frånluften. Med den funktionen är de bättre sommartid eftersom de kan tillgodogöra sig jordkyla. De kan placeras var som helst i huset eftersom ingen ventil i ytterväggen längre behövs.

Torka, konservera och mjölksyra även mat istället för att frysa och kyla!

Torkning av kläder

Ett sätt är naturligtvis att hänga tvätten utomhus. För att undvika stölder och luftföroreningar i tättbebyggda områden kan man konstruera så kallade torkholkar. En torkholk är ett slags tork- och vädringsbur av spjälor som placeras utanför klädkammarens fönster. Vinden har fritt spelrum i holken samtidigt som konstruktionen skyddar mot nederbörd, smuts och stöld.

Källor:

  • Byggekologi – kunskaper för hållbart byggande, Varis Bokalders, Maria Block. AB Svensk Byggtjänst 2004, ny version 2009
  • Ekologiskt byggande och boende, Könemann 1998
  • Föreläsningsanteckningar: Bärkraftigt byggande och boende, Dalarnas högskola 2007-2008