Solceller

DSC_0960Text och bild: Cathrine Bülow. Principen — att ljus kan producera elektrisk ström — är känd sedan länge. Men det var först 1954 som man i USA lyckades konstruera en så kallad solcell. Solceller består av två skikt av halvledande material, i regel kisel, som laddas vid solbestrålning. Alla tak i sydläge som inte är skuggade lämpar sig för solceller, speciellt om taklutningen är omkring 30 grader. Det finns även särskilda fasadelement av solcellsmoduler. De lämpar sig speciellt väl för kontorshus. solcellEnskilda solceller är normalt 10 gånger 10 cm stora. Vid starkt solljus kan de producera cirka 1,5 watt. För att erhålla en kilowatt krävs det omkring 700 sådana solceller. På grund av kiselskiktens ömtålighet förses de med ett lager skyddande glas eller plast. Förutom själva solcellerna behövs lagringsbatterier, laddningsregulatorer samt lik- och växelströmsomvandlare.

Var kan man använda solcellsel?

  • Till sommarstugor som ligger utanför elnätet, husvagnar, campingbilar eller båtar där man saknar anslutning till elnätet.
  • För direktström till elektriskt drivna apparater som parkeringsmätare, mätstationer, brunnspumpar och kylaggregat.
  • För att ge ström till det egna hushållet och leverera överskott till nätet. I Tyskland får man betalt för att leverera överskottsel till nätet men än så länge inte i Sverige. Här har det tyvärr varit tvärtom – det vill säga man har fått betala för detta! De flesta elbolag har nu ändrat detta. Det går numer att få ett så kallat nollprisavtal. Det innebär att elleverantören inte behöver betala något men heller inte får någon ersättning.

Solcellerna har nu övervunnit sina barnsjukdomar och uppvisar hög driftsäkerhet. Bidrag för installation av solceller finns att ansöka om på länsstyrelsen.

Fasad med solceller

Fasad med solceller

Källor:

  • Byggekologi – kunskaper för hållbart byggande, Varis Bokalders, Maria Block. AB Svensk Byggtjänst 2004, ny version 2009
  • Ekologiskt byggande och boende, Könemann 1998
  • Föreläsningsanteckningar: Bärkraftigt byggande och boende, Dalarnas högskola 2007-2008