Förnyelsebar el/egenel

solcellerText: Cathrine Bülow. Förnyelsebar el kommer från sol, vind och vattenkraft. Vätgas är en annan växande framtidsmöjlighet. Öka användningen av förnyelsebar elproduktion genom att köpa grön el från ett kraftbolag.

Egenel

Man kan också bygga in ett eget elförsörjningssystem i sitt hus genom att använda solceller eller ett småskaligt vindkraftverk, kopplade till en batteribank. Små vattenkraftverk finns också på marknaden för den som bor bredvid ett rinnande vattendrag.  Även om du bor i lägenhet mitt i stan kan du producera egenel genom att installera balkong-solceller.

Mikrovindkraft och solceller.

Mikrovindkraft och solceller.

Installation av egenel subventioneras med statliga bidrag (upp till 60 % av installationskostnaden). Fr.o.m. årsskiftet 2010 kan man också få betalt för att leverera överskottsel till elnätet. För den som har stora takytor kan det på sikt bli en lönsam affär. Egenel kan bli din pensionsförsäkring! Läs mer på: egenel.etc.se

Källor:

  • Byggekologi – kunskaper för hållbart byggande, Varis Bokalders, Maria Block. AB Svensk Byggtjänst 2004, ny version 2009
  • Ekologiskt byggande och boende, Könemann 1998
  • Föreläsningsanteckningar: Bärkraftigt byggande och boende, Dalarnas högskola 2007-2008