Elsmog/elsäkerhet

Text och bild: Cathrine Bülow. Elektrosmog av olika slag belastar den mänskliga organismen. I takt med samhällets ökade elektrifiering utsätts vi för allt mer elektromagnetism. Källorna är allt från olika maskiner, apparater, till högspänningsledningar och järnvägar.

Många kroppsliga funktioner styrs av elektromagnetism med extremt lågspänd ström. Allt mer forskning tyder nu på att dessa biologiska mekanismer störs av stora doser utifrån kommande elektrosmog. Se därför till att skydda dig genom säkerhetsavstånd till högspänningsledningar och transformatorstationer, jordade uttag och skärmade kablar i bostaden. Köp lågstrålande elektronik. Avstå helst helt från vissa produkter som t.ex. sladdlösa telefoner.

Är elektrosmog skadligt?

Studier har till exempel visat att människor som bor nära högspänningsledningar och järnvägar löper större risk att drabbas av cancer, speciellt leukemi, hjärt- och kärlsjukdomar, depressioner och nervbesvär. Men även svagare elektromagnetiska fält påverkar hälsan negativt.

Enligt en studie som EPA (USA:s miljömyndighet) släppte 1995 störs bland annat produktionen av melatonin vilken reglerar vår sömn/vakenhet. EPA:s experter krävde därför ett gränsvärde på 200 Nt — detta är samma gränsvärde som gäller för känsliga sjukhusmaskiner som EEG- och EKG-mätare. Det internationella gränsvärdet har dock bestämts till skyhöga 100 000 Nt!

Hur skyddar man sig från elektrosmog?

H;gsp'nningsledningBosätt dig inte nära högspänningsledningar, järnvägsspår eller transformatorstationer. Säkerhetsavståndet till högspänningsledningar bör vara mellan 80 meter för en 20-kilovoltsledning och ett  järnvägspår till 160 meter (för en 380 kilovoltsledning). För en jordledning gäller ett säkerhetsavstånd på cirka 20 meter.

Köp en dator med lågstrålande skärm.

Ha inte elektriska apparater för nära säng, soffa eller andra platser där du uppehåller dig längre tid. Särskilt mycket strålar proppskåp och elektriska värmeelement. Säkerhetsavståndet bör vara minst 2 meter.

Speciellt viktigt är detta vid sovplatsen då du är extra känslig för påverkan under sömnen. Ha därför inte heller en radioväckarklocka intill huvudet när du sover. Produkter som man speciellt kan varna för är elvärmefiltar, vattensäng med uppvärmning och elektriska rakapparater(!). De alstrar mycket starka elektromagnetiska fält (upp till 100 000 Nt). Även transformatorer för lågspänningsapparater, lysrör och dimmers har starka strålningsfält omkring sig.

Var försiktig med användning av mobiltelefon och trådlös telefoni och användning av mobilt bredband. Här utsätts du för det högfrekventa fält som finns i närheten av alla sändare. Prata inga långa stunder i mobiltelefon, skicka istället sms.

Ha förlängningssladdar till telefonen istället för att använda trådlös telefon. Ha en lång sladd till bredbandsmodemet som du placerar långt ifrån dig när du surfar. Sitt inte med det mobila modemet i knäet!

Se till att alla elektriska apparater drivs i fas med eluttagets faser. Bara genom att lägga om kablarna i ett eluttag går det att minska fältstyrkan med 90 procent.

Köp elektriska apparater som går att jorda och se till att de ansluts till ett jordat uttag. Alla nya eluttag är i princip jordade men i gamla hus kan urtagen fortfarande vara ojordade.

Använd skärmade elkablar och installationsrör, helst överallt men extra viktigt i sovrum och barnrum. Koppla kablarna med en nätbrytare så att de blir spänningslösa när sista lampan är släckt.

Använd också en skärmad kabel för apparater som måste vara igång en längre stund som till exempel kyl, frys och tvättmaskin. På så sätt undviks elektriska fält.

Källor:

  • Byggekologi – kunskaper för hållbart byggande, Varis Bokalders, Maria Block. AB Svensk Byggtjänst 2004, ny version 2009
  • Ekologiskt byggande och boende, Könemann 1998
  • Föreläsningsanteckningar: Bärkraftigt byggande och boende, Dalarnas högskola 2007-2008