Ekohus

 

Här visas bilder på  några ekohus uförda i olika materialoch och konstruktioner. Mer information om husen kommer senare.

 

HALMHUS

 

LERHUS

TEGELHUS

 

TRÄHUS

TRÄULLITHUS

NATURHUS

 

 

Annonser

lågenergihus som byggs av naturliga material, utan att ge avkall på design eller boendekomfort