Nyheter om «Vatten»

Bild:Pixabay

Svenska metoden låter dig tvätta utan tvättmedel

11 juli 2017

Källa:Nyteknik.se.  Med ett nytt filtersystem kan tvättmaskinen få kläderna rena utan både tvättmedel och uppvärmt vatten. Tricket är ultrarent vatten. Det inkommande vattnet passerar först genom ett membran där det renas genom omvänd osmos. Därefter avjoniseras det i en massa av harts. Genom att vattnet blir fritt från salt, mineraler, metaller och lösta gaser får […]

Bild: Pixabay

Nytt avloppssystem ger rent vatten och ny mat

26 maj 2017

Källa: miljo-utveckling.se. I den nya stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg installeras vakuumtoaletter med eget avloppsrör. Det innebär att kiss och bajs inte blandas med badvatten, köksvatten och vatten från dagvattenbrunnar, som idag. Mat- och toalettavfallet forslas sedan bort till en behandlingsanläggning några hundra meter från bostadsområdet för att bli växtnäring och biogas. Se mer Diskutera eller […]

Flera miljöfarliga ämnen kan förbjudas – i USA har de spritt förödelse

09 maj 2017

Källa: Tv4.se. På onsdagen meddelade svenska Kemikalieinspektionen att man tillsammans med tyska myndigheter ska föreslå ett förbud mot 500 av de mest miljöfarliga så kallade PFAS-ämnena, som finns i kemikalier som bland annat används i teflonstekpannor,  vissa heltäckningsmattor och brandskum. I USA har landets största kemiföretag – DuPont – tvingats till mer än 6 miljarder […]

Bild:Pixabay

Spillvattnet – ett hett ämne

13 januari 2017

källa:Hallbartbyggande.com En stor del av landets flerbostadshus har gamla vatten- och avloppssystem och är i behov av en omfattande upprustning. Om man samtidigt överväger värmeåtervinning för byggnaden är det mer kostnadseffektivt om man samtidigt gör spillvatteninstallationer. Och då måste det finnas tillgängliga tekniklösningar på marknaden, menar Energimyndigheten och BeBo som gav Roland Jonsson på HSB […]

river-1507097_1920

Hej då, slambilen! Eko-avloppet behöver aldrig tömmas!

06 oktober 2016

Källa: Land.se Det är avloppstrolleri. Den biologiska avloppsreningen tar hand om fosfor och kväve utan trassel och tanken behöver aldrig tömmas. Biologiska reningssystem blir allt vanligare i de svenska hushållens trädgårdar.Anledningen är främst att miljökontoren har ökat kraven för de med avlopp som inte är anslutna till det kommunala systemet. Men det handlar även om […]

Hållbara toaletter, del 2

13 november 2015

Källa: Klokahem. Bild: Wikicommons.Fortsättning…Vattenklosettens miljöprestanda är betydligt sämre. Den förbrukar mycket vatten och kräver en avloppslösning som kostar en slant. Ett dåligt avlopp kan äventyra ditt brunnsvatten och naturen. Att använda regnvatten till spolning är ett bättre alternativ. I Tyskland förekommer system för detta, kanske för att vatten är dyrare där. Om du ändå vill ha […]

Avlopp_på_Kvärlövs_naturerservat

Hållbara toaletter, del 1

11 november 2015

Källa:Klokahem. Att bo i ett hus med dåligt fungerande enskilt avlopp kan göra dig till en miljömarodör. Smutsigt avloppsvatten som når vattendrag bidrar till övergödning och algblomning. Och ditt dricksvatten kan äventyras.Att borsta tänderna i avloppsförorenat brunnsvatten kan räcka för att du ska bli sjuk.Den goda nyheten är att du med rätt val och små […]

Hur rent är vårt dricksvatten egentligen?

10 oktober 2014

Källa: Kallafakta- TV4. Hur rent och hälsosamt är egentligen det svenska dricksvattnet? Kalla fakta granskar. I Sverige ser vi det som självklart att vårt dricksvatten är rent och hälsosamt. Men på flera håll har de boende gjort en helt annan erfarenhet . Det handlar om giftet PFOS som bland annat funnits i brandskum. Det är förbjudet […]

Gott om bekämpningsmedel i skånskt grundvatten

01 oktober 2014

Källa: Miljo-utveckling.se.  Det finns gott om bekämpningsmedel i skånskt grundvatten, enligt en genomgång av vattnet i elva kommuner. Resultaten av studien visar att bekämpningsmedel är frekvent förekommande i det skånska grundvattnet. – Det är inte bra att hitta bekämpningsmedel i grundvattnet. Den här typen av ämnen bryts ned långsamt när de väl nått grundvattnet, och dessutom tar […]

Studenter upptäckte giftet PFAS i drickvatten

17 april 2014

Källa: miljo-utveckling.se. I ett antal kommuner har man upptäckt höga halter PFAS i vattentäkter. Men att detta kan vara ett reellt hot mot dricksvattenförsörjningen var något som sommarstudenter upptäckte redan 2010 skriver Gully Hedenberg, dricksvattenexpert på Svenskt vatten. I oktober 2010 rapporterade bland annat Dagens Nyheter om höga halter PFAS i Mälaren utanför Rosersberg. Ett övningsområde […]

Nästa sida »