Nyheter om «Värme»

Boverket besvarar kritiken om skärpta regler för vedspisar

21 januari 2018

Källa: Land. Boverket ansvariga: Nu förtydligar vi reglerna kring vedspisar. De nya vedspisreglerna väckte starka reaktioner. Nu lovar Boverket att göra reglerna tydligare. Läs mer. Diskutera eller ställ frågor om ämnet i vårt forum

Vedspisupproret

Källa: Land. Reaktionerna efter beskedet om de nya vedspisreglerna blev enorma. Nu har ett upprop startat på Facebook som vill sätta stopp för utvecklingen. ”Vansinne” kallar en av initiativtagarna de nya reglerna. Läs mer.     Diskutera eller ställ frågor om ämnet i vårt forum

DEBATT: Absurt att förbjuda nyinstallation av vedspisar – och samtidigt betona vikten av höjd krisberedskap

Källa: DT. I en tid då åtminstone delar av regeringen betonar vikten av att beredskapen i Sverige vid oförutsedda katastrofer, i värsta fall krig, behöver höjas ägnar sig alltså en svensk myndighet åt att jaga förtänksamma människor som vill kunna värma sig och tillaga mat i situationer där strömavbrott råder.”, skriver Carl-Oskar Bohlin, riksdagsledamot (M). […]

Debatt:Vedeldning utgör en av de största cancerriskerna – inför totalförbud i tätorter

Källa: DT. Faktum är att privat vedeldning både är ett stort hälso- och ett trivselproblem för många medborgare. Inte heller jag tycker dock att Boverkets nya krav är vettiga då de är långt ifrån tillräckliga för att få bukt med problemet. Vedspisarna är mycket riktigt inte det stora problemet, utan det utgör i stället helt […]

fireplacefire3800ppx4

Hur klarar du en vecka utan el?

15 januari 2018

Skärpta regler för vedspisar  Den första juli inför Boverket skärpta miljökrav för den som eldar hemma. De flesta gamla vedspisar och kaminer kommer att få svårt att klara de nya kraven. Samtidigt anser försvarsberedningen att alla i Sverige ska klara sin egen försörjning och omsorg under en vecka utan stöd från samhället. Läs mer. Diskutera eller ställ frågor om ämnet […]

värme-solfångare

Slopat bygglov för solceller och solfångare

02 april 2017

Källa:vvsforum.se. Installationer av solceller och solfångare ska inte längre behöva bygglov, meddelade regeringen i dag och gav Boverket i uppdrag att utreda saken. Det tidigare förslaget om att slopa bygglov för balkonger utvidgas nu till att gälla solceller, solfångare och altaner. Intresset för solceller och solfångare kommer att öka, det gynnar både el- och VVS-branschen. […]

Bild:Pixabay

Spillvattnet – ett hett ämne

13 januari 2017

källa:Hallbartbyggande.com En stor del av landets flerbostadshus har gamla vatten- och avloppssystem och är i behov av en omfattande upprustning. Om man samtidigt överväger värmeåtervinning för byggnaden är det mer kostnadseffektivt om man samtidigt gör spillvatteninstallationer. Och då måste det finnas tillgängliga tekniklösningar på marknaden, menar Energimyndigheten och BeBo som gav Roland Jonsson på HSB […]

fireplacefire3800ppx4

Så sparar du energi i ditt gamla hus

30 december 2016

källa:Gardochtorp.se Det finns många sätt att spara energi i ditt hus – utan åverkan på huset.  Utvecklingen av värmepannor, solpaneler, värmepumpar och vindkraftverk går fort. Den som har ett vattenburet system har många möjligheter att kombinera olika uppvärmningssystem som solvärme, bergvärme, ved och pellets.Byte till energisnåla kylskåp, frysar och tvättmaskiner gör stor skillnad i det […]

fireplacefire3800ppx4

Bygga ugn av lera – murartips och recept på lermix

17 oktober 2016

Källa: Land.se  Den är tung, varm och het. Är du också sugen på en lerugn? Johannes Riesterer bygger med lera och håller kurser i lerbygge. Han är glad över att allt fler upptäcker fördelarna med lerbygge, och inte minst vad gäller lerugnar. Bättre värmekälla i ett hus får man leta efter.Ugnarna byggs i tegel (med lerbruk, förstås!) […]

sun-set-1526206_1920

Lagrar solvärme i sand – ASES

23 september 2016

Källa:Byggahus.se För knappt tio år sedan introducerades en ny teknik för att lagra solvärme, så att den kan utnyttjas i en byggnad året om. Hittills har tekniken testats i ett fåtal byggnader i Sverige. Men uppfinnaren Jan-Erik Eskilsby är övertygad om att det är ”framtidens mest effektiva och klimatsmarta värmesystem”. läs mer Diskutera eller ställ […]

Nästa sida »