Nyheter om «Radon»

BIld: Pixabay

Var tionde svensk bor i blåbetonghus och många bostäder klarar inte riktvärdet

30 mars 2017

Källa: Husbyggaren.se. Mer än femtusen människor har dött i lungcancer av blåbetong sedan den började användas i byggnationer. Skälet är att vi byggde hus av uranhaltig skiffer – en skiffer som användes som uranmalm. Var tionde svensk bor i blåbetonghus, och många bostäder klarar inte riktvärdet trots att riktvärdet är dubbelt så högt som WHOs […]

utsnitt hus

Radon finns överallt

15 november 2016

Källa:gardochtorp.se I många hus i Sverige finns alldeles för höga halter av radon; en gas som varken syns eller luktar och som är bidragande orsak till cirka 90 cancerfall per år. Radon är något av en tickande bomb, även i det gamla trähuset. Radonhalten beror helt på var huset ligger, vilken grund det är byggt […]

Hur hanterar man asbest, radon, PCB och mögel vid renovering?

07 maj 2012

Ska man agera proaktivt eller reaktivt? Text: Fil Dr Bengt Wessén Teknisk chef Pegasus lab, Eurofins Environment TestingSweden AB . Vi har ett stort renoveringsbehov av våra svenska fastigheter. Under de närmaste 10 till 15 åren behöver ca 1 miljon lägenheter renoveras. Det innebär att alla idag otillåtna byggnadsmaterial behöver bytas ut samt att öppna […]

Försöksfamiljer” sökes till radonstudie

10 januari 2012

Källa: Byggvärlden. Just nu finns ett unikt erbjudande till fastighetsägare i Västra Götalandsregionen – att bygga bort fukt, lukt och radon – till ett kraftigt rabatterat pris. Till en studie om radonsanering efterlyses nu försöksfamiljer.  Läs artikeln här. Diskutera eller ställ frågor om ämnet i vårt forum

Dags att mäta radonhalten

10 oktober 2011

Källa:Byggahus.se.  Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas, som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i lungorna.Läs artikeln här. Diskutera eller ställ frågor om ämnet […]

Radon-en hälsofara

02 november 2010

Källa: Bygga.hus.se. Vill du veta radonhalten i ditt hus eller på din tomt ska du mäta. Även om ditt område anses som ett lågriskområde, vet du inte förrän du har mätt. Det råder stora lokala variationer och hälsorisken är så stor att det är värt de få hundralappar det kostar att mäta, enligt Nils Hagberg […]