Nyheter om «Byggmaterial»

Skärmklipp Air

Hemmet är vår tredje hud – låt oss slippa byggifter in på bara kroppen

16 september 2018

    Källa: https://www.openaccessgovernment.org/indoor-air-pollution-public-health/51024, Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB, Velux  Professor Stephen T Holgate anser att föroreningar i inomhusmiljön är negligerade riskfaktor för hälsan. Speciellt kan  exponering i barndomen och fosterstadiet bidra till ökad sjuklighet och dödlighet under senare livsår med kopplingar till bland annat astma, allergier, kognitiva avvikelser, kardiovaskulära sjukdomar,  demens, diabetes typ 2, Parkinsons […]

Skärmklipp-andreaskors

Tidigare okända PCB:er hittas i nyrenoverade kök

03 september 2018

Källa: Toxicolour-MATTIASOBERG PCB är ett ämne, som var populärt fram till 1970-talet, då det förbjöds på grund av sina giftiga egenskaper. Bland annat användes PCB för att foga samman betongkonstruktioner och därför har många fastigheter idag genomgått dyra saneringar. I nya analyser av inomhusluften har dock tre nästan okända PCB:er dykt upp  (PCB-47, PCB-51 och PCB-68).  […]

Woodisol stämmer intresseförening för mineralullstillverkare

29 augusti 2018

Träfiberisolerinsgsföretaget Woodisol stämmer Swedisol- en intresseförening för mineralullstillverkarna Paroc, Rockwool, Isover och Knauf, för otillbörlig marknadsföring av mineraull – bland annat för påståenden angående mineralullens brand- och fuktegenskaper samt generella uttalanden om att produkten skulle vara ”miljövänlig” och ”miljöanpassad”. Tidigare har Swedisol i sin tur stämt Woodisol och Hunton med flera för vad de anser […]

Hus i Frankrike

Hus i Frankrike – en blogg om byggnadsvård och ekobygg i en medeltida fransk by

27 augusti 2018

För några år sedan köpte paret Bergkvist ett 15oo-tal hus i den lilla byn Peyriac-Minervois nära den medeltida världsarvsstaden Carcassonne, mellan Medelhavet och Pyrenéerna – i  en byggd sprängfylld av historia! Följ deras arbete bakom de tjocka murväggarna (på sina ställen till 85 cm) där huset renoveras med tidsenliga material, ekbjälkar målas med äggoljetempera, badrumsväggar ”masseras” med […]

775px-AlfedPalmersmokestacks

Byggsektorns klimatpåverkan i klass med flygets – hög tid för andra byggmetoder

24 augusti 2018

Källa: SVT, Byggindustrin, Transportstyrelsen, Boverket. Byggsektorns utsläpp av klimatgaser stod 2015 enligt Boverket för ungefär 18 procent av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser, motsvarande 11,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Byggsektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror. Dessa utsläpp låg 2015  på cirka 9,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter.  Som jämförelse innebär svenskarnas internationella flygresor innebär en klimatpåverkan […]

Bild: Cementsäckar -Wikipedia.

Cement – en stor miljöbov

18 augusti 2018

Källa: Sveriges Natur, Ekobyggportalen. Framställning av cement, som binder ihop betong så att den inte bara blir en våt hög med grus, är förenad med stora miljöproblem. Aptiten på betong driver på klimatförändringarna. Cementproduktion står runt nio procent av de globala koldioxidutsläppen , en siffra som ökar med den urbanisering som pågår världen över. Ett annat […]

Framställning av polyuretan

12 mars 2018

Någon som känner sig sugen på lite polyuretanisolering? Ett material det nu jobbas hårt på att sälja in. Översättning: Erdöl- fossil olja Schwefel- svavel Källa: Ecobis   Diskutera eller ställ frågor om ämnet i vårt forum

Färg

Plastfärgsindustrin försöker knäcka miljöprofilerad uppstickare

16 oktober 2017

Plastfärg är en megaprodukt på byggvarumarknaden och en gigantiskt buisness för tillverkarna. De uppstickare som utmanar plastnormen ses  inte med blida ögon, i alla fall inte om de börjar synas och höras. Som färgtillverkaren Färgbygge som inlett ett samarbete med butikskedjan Colorama. Företaget stäms nu av  branschorganisation Sveff:s servicebolag för sin marknadsföring av en ny typ […]

naturnära

Naturnära skogsbruk – där inkomster och biologisk mångfald går hand i hand

14 september 2017

Källa: fältbiologerna.se. I Tyskland finns det ett skogsbruk som skapar bättre ekologi och ekonomi på samma gång. Det kallas för naturnära och utgår ifrån naturens villkor istället för människans. Att sluta kalavverka, gödsla, bespruta och dika är oerhört viktigt för att skogen och dess arter ska fungera och leva vidare. När vi inte kalavverkar förebygger […]

massivholz-annex.de

Konsten att välja rätt virke till fasader

29 augusti 2017

Källa: Silvertjära.se Andelen kärnved är bland det viktigaste för uteträ! Den mörkare inre kärnveden har naturliga egenskaper som skyddar träet mot virkesförstörande organismer (svampar, bakterier, insekter). Kärnveden är fattig på näringsämnen, rik på hartsämnen (kåda) bl.a ämnet pinosylvin. Pinosylvin är ett naturligt ämne som är verksamt mot svampar och insekter. Kärnveden är också mycket mindre […]

Nästa sida »