Butiker

Folkes byggText : Cathrine Bülow. Stora byggvarukedjor såväl som mindre brädgårdar, färg- och järnhandlare finns jämt spridda över hela vårt land, men de flesta av dessa företag saknar helt kunskap om ekologiskt byggande och hälsosamma, miljöriktiga byggmaterial. I regel kan man dessvärre inte få någon som helst rådgivning på detta område. Istället får man se upp så att man inte intalas att köpa hälsovådliga och miljövidriga byggprodukter.

I Tyskland är situationen annorlunda. I så gott som alla tyska städer finns ekologiskt inriktade färghandlare och byggvaruhus och dess urval och omsättning ökar hela tiden. Även vissa konventionella, tyska byggmarknader har infört speciella ekobygghörnor och de ekologiska byggmaterialen spås inom några år utgöra 20 % av marknaden. I Sverige är det oftast mindre färgbutiker och byggnadsvårdsbutiker som säljer naturliga och miljöriktiga byggnadsmaterial. På samma sätt finns det bara ett fåtal specialbutiker vad gäller ekologisk trädgård och inredning. En del butiker med grön inriktning säljer via internet.