Tegel

Text och foto: Cathrine Bülow. Tegel består av bränd lera. Tegel bränns i ca tre timmar i en temperatur mellan 800 och 1200 grader. Energiåtgången är teglets miljömässiga nackdel. Tegel är ett sunt byggmaterial som inte ger upphov till några emissioner (gaser) under förutsättning att inga tillsatser blandats in såsom polystyrol/cellplast. Se isolering. Det är dock än så länge relativt ovanligt i Sverige.

I Sverige har tegel som byggmaterial till stor del reducerats till ett fasadmaterial. Ur ekologisk synvinkel är det dock ett gott val för att bygga upp tunga värmelagrande väggar inomhus (så kallade hjärtväggar). Speciellt om man använder det mindre energikrävande lågbrända teglet eller ännu hellre återvunnet tegel. Tegel kan även användas i ytterväggar i en så kallad skalmurskonstruktion. Det innebär att man murar upp två tegelväggar och fyller utrymmet därimellan  med isolering, t.ex. perlit eller lecakulor.

Tegel är vackert och finns i många olika kulörer och varianter såsom heltegel och håltegel. Det senaste är vaxkaketegel som tillverkas i östra Tyskland. Genom de många lufthålen erhålls en god isolerande förmåga som motsvarar den hos lättbetong. Läs mer under www.tegelinformation.se.