Tapeter

Text och foto: Cathrine Bülow. Papperstapeter som limmas med stärkelsebaserat tapetklister är ett bra miljöval. Avstå från våtrumstapeter av PVC och strukturtapeter som även de innehåller miljöskadligt PVC. Ett alternativ kan vara en råfibertapet med träspån i som målas med en naturlig färg. Glasfibertapeter innehåller konsthartser och avger irriterande fibrer vid arbete. De är därför tveksamma ur miljösynpunkt.

Papperstapeter tillverkas av cellulosa, trämjöl, tillsatser och fyllnadsmedel som t.ex. kalk och talk. Tapeter verkar positivt på rumsklimatet genom sin fuktgenomsläpplighet. Idag finns även papperstapeter tillverkade av returpapper. Tapeter finns i en mängd färger och mönster. Tapetens nackdel är att den inte ger en lika robust och tålig väggyta som puts eller träpanel. Schablonmålning kan här vara ett alternativ. Man bör se upp med mycket färgtryck på tapeten som kan avdunsta lösningsmedel till inomhusluften.

Välj också bort strukturtapeter av plast som vanligen innehåller PVC. Tapeten målas sedan med en ekologisk färg. Även våtrumstapeter av PVC samt värmeisolerande tapeter med skikt av polystyren är under inga omständigheter lämpliga att använda då de innehåller miljöskadliga ämnen.

Glasfibertapeter har blivit allt vanligare. De är brandhärdiga och ger väggen en strukturyta. De är dock inget speciellt bra miljöval eftersom de avger irriterande mineralfibrer vid arbete. Dessutom innehåller de konsthartser och målas vanligen med olämpliga plastfärger.

Tapetklister bör vara stärkelsebaserat. Om man avstår från miljöfarliga plasttapeter slipper man också de specialklister som används för tyngre tapeter. Dessa klistertyper innehåller tillsatser av olika plaster och dispersionsämnen.