Rör

rör vinter fasad putsText och foto: Cathrine Bülow. I och kring ett hus finns olika typer av rör: avloppsrör, dricksvattenrör, värmerör, hängrör och stuprör. Välj giftfria rörmaterial som keramik, rostfritt stål eller polyeten- alternativt polypropenplast. Avstå från miljöskadliga PVC-rör och rörisolering av skumplast eller mineralull. Välj rörisolering i naturmaterial som kork, hampa eller linull.

Vid renovering av äldre hus, se upp med gamla eternitrör och rörisolering som kan innehålla asbest (finns vanligen i rörböjar gjorda mellan 1950-1977).

Idag används tyvärr en stor mängd PVC-rör. PVC är ett ytterst miljöskadligt material som inte under några omständigheter kan rekommenderas. Bästa miljöval  är rör av icke miljöskadlig polyeten- eller polypropylenplast eller av keramik. Den nya generationen keramikrör är billiga och lätta. De kräver dessutom en låg energiåtgång vid framställning då de snabbränns — de kombineras med polypropylenkopplingar.

Olika rörtyper

Avloppsrör

Använd gjutjärn (helst utan epoxybeläggning) eller polypropenrör. Välj bort de miljöskadliga PVC-rören.

Dagvattenrör

Välj rör av stengods, tegel, betong, polypropylen eller polyester. Avstå från PVC.

Vattenrör

Välj rör av rostfritt stål,  polypropen, eller polyeten. Avstå från kopparrör på grund av dess giftighet.

Värmerör

Värmerör inomhus är oftast konstruerade i stål vilket är en bra lösning. Polyetenrör kan vara ett alternativ.

Takavvattningsrör

En miljövänlig och traditionell lösning är att ha en träränna. Istället för stuprör kan man också ha en trästav eller en järnkedja.

Rörisolering

Avstå från skumplast och mineralull. Välj lin, hampa eller kork.

Renovering av gamla rörsystem

Se upp med asbest i rör och rörisolering!

Hus byggda eller renoverade före 1977 innehåller ofta asbesthaltiga byggnadsdelar. Vanligen är rörböjarna isolerade med asbest och asbesthaltiga eternitrör kan förekomma. Även isoleringen runt gamla pannor brukar innehålla asbest. Kontakta ett saneringsföretag vid tveksamhet. Läs mer under asbest.