Markbeläggning

markbeläggning naturstenText och foto: Cathrine Bülow. Välj en markbeläggning i naturmaterial som gräs, grus, marktegel eller natursten. Stora hårdgjorda ytor i asfalt och betong förhindrar regnvatten att filtrera ner i marken på ett naturligt sätt vilket belastar vattenledningsnätet.

Använd inga kemiska bekämpningsmedel för att få bort ogräs eller mossa mellan markplattor. Avstå även från tryckimpregnerat virke och kemiska träskyddsmedel för trädäck och kantträ.

Markbeläggning

Asfalt (bitumen)

Asfalt är en petrokemisk produkt. Den misstänks i vissa fall vara cancerframkallande och kan innehålla många olika ämnen beroende på råvarans ursprung. De farligaste ämnena i asfalten är polycykliska aromatiska kolväten. Halten av dessa kan vara hög i viss asfalt medan den ibland är obefintlig. Viss asfalt är vattengenomsläpplig och tillåter därmed regnvatteninfiltration.

Betong

Det finns många olika typer av markbetongplattor. Betong förbrukar mycket energi vid framställning. Miljövänligare alternativ finns.

Gräs

Gräs har en god förmåga att släppa igenom regn. Avstå från kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. För ökad biologisk mångfald kan man välja en grässort med insådd av ängsväxter. Klipp helst gräset med elgräsklippare eller handgräsklippare.

Gräsarmering

Gräsarmering är plattor av betong med gräs mellan. Detta är en bra lösning för ytor som måste vara körbara, t.ex. för utryckningsfordon, men som ändå kan vara gröna.

Marktegel/markkeramiska plattor

Dessa plattor är frostsäkra. De kostar en del energi att framställa men är ett estetiskt tilltalande och i övrigt ett bra miljöval. De har lång hållbarhet.

Natursten

Natursten är i likhet med marktegel estetiskt tilltalande och samtidigt en bra ekologisk  lösning. Stenen kan läggas nästan överallt.

Grus/tegelkross/singel

Grus är en ändlig resurs som måste fyllas på regelbundet. Grus på sluttande underlag spolas lätt bort vid regn. Tegelkross är en bra restprodukt från tegelproduktion.

Bark och spån

Är ett lämpligt material om en halvhård beläggning önskas. Det håller ca 4 år innan en ny påfyllning måste göras. Använd ej tryckimpregnerat trä som kantmaterial.

Trä

Trä som ligger direkt på marken ruttnar. Det måste därför höjas upp till ett däck. Utsatta delar kan  metallskos. Använd motståndskraftigt kärnvirke av t.ex. al, ask, ek, furu eller alm. Använd inte tryckimpregnerat virke. Använd heller inte kemiskt träskyddsmedel för underhållsbehandligt då detta är miljö- och hälsoskadligt. Linolja är ett bra miljöalternativ. Numera finns även linoljetryckimpregnerat virke att köpa. Se träskydd.

Geoprodukter

Geoprodukter är nät, mattor eller membran som används i mark för separering, armering eller dränering, som skydd mot grundvatten eller erosion. Använd produkter tillverkade av oskadlig plast (polyeten, polypropylen) eller av naturprodukter. Det finns geoplattor tillverkade av kokos och geomembran som innehåller vattentät lera i form av bentonit.

Källor:

Byggekologi – kunskaper för hållbart byggande, Varis Bokalders, Maria Block — AB Svensk Byggtjänst 2004, ny version 2010

Ekologiskt byggande och boende, Könemann 1998

Föreläsningsanteckningar, Bärkraftigt Byggande och Boende. Dalarnas högskola 2007-2008