Kalkbyggsten

Kalk kalksten naturstenText: Cathrine Bülow. Lättkalksandsten är ett relativt nytt material som med fördel används i massiva konstruktioner. Det kräver inte någon tilläggsisolering och har samma egenskaper som lättbetong men med den fördelen att man inte har cement som bindemedel utan den miljövänligare kalken. Lättkalksandstenen finns  i form av jätteblock där tre block på höjden ger ett våningsplan. Det ger ett sunt, snabbt, varmt och billigt bygge. Förvånsvärt nog är materialet, trots de förträffliga egenskaperna,  än så länge relativt okänt i Sverige men förekommer bl.a. i Tyskland. Det finns även kalkbyggstensten innehållande isolering i form av hampa. Även detta än så länge okänt i Sverige.  Läs mer om hampa under isolering.

Kalksandsten påminner om lättkalksandsten men saknar dess porositet vilket gör stenen tyngre att arbeta med och kräver en mekanisk lyft. Dess värmeledningsförmåga är också betydligt sämre. Här kan man inte konstruera massiva väggar utan måste ha en isolering utanpå ytterväggarna.