Dörrar

dörrar dörr trädörrText och foto: Cathrine Bülow. Välj en dörr i massivträ med naturlig ytbehandling. Undvik ståldörrar och aluminiumdörrar som är mycket energikrävande att framställa. Välj också bort dörrar med dörrspeglar av PVC och dörrar med ett skumplastisolerat innandöme.

Ytterdörrar

Husdörrar måste kunna isolera huset mot värme, kyla, ljud och fukt. Den får inte ha några köldbryggor och ska dessutom vara inbrottssäker.

Man bör välja en dörr som helt igenom består av trä. Många dörrar har endast speglar och ram av trä medan mellanrummet är fyllt med lågvärdigt trämaterial eller glasull. En dörrspegel av massivträ är stabil och ger en god värme- och ljudisolering. Ramdörrar är inte lika stabila och gedigna vilket gör dem billigare. De består av spån- eller fiberskivor.

Tropiska träslag kan förekomma i ytterdörrar. Då träet ofta kommer från skogsbruk baserat på rovdrift och kan vara odlat i regnskog bör man avstå från att köpa en sådan dörr. Det finns även nordiska träslag som är hårda och motståndskraftiga t.ex. ek och ask.

Dörrar av furu eller gran från Skandinavien kan vara impregnerade med hälsofarliga tennföreningar och karbamater. Träskyddande bekämpningmedel är alltid onödiga! Dörren kan skyddas med ekologisk ytbehandling (se färg). Ett utskjutande förtak är också ett bra väderskydd.

Innerdörrar

Även här är massivträ det bästa materialet. Även dörrar med träramar, fyllning av pappceller och med en yta tunt fanerskikt är ekologiskt acceptabelt men inte särskilt hållbart. Hål och sprickor kan lätt uppstå i dörren som då är svårlagad.

Ytbehandling görs lämpligen med linolja, vax eller någon naturlig färg.