Hantverkare, byggföretag

Målare,Text: Cathrine Bülow. Ett byggföretag kan vara allt från en byggmästare med enskild firma och ett nätverk av underentreprenörer till stora koncerner med tusentals anställda i olika länder. Större byggföretag kan ha egna arkitekter och även vara förvaltare av färdiga hus. De flesta hantverkare arbetar på uppdrag åt större byggföretag som underentreprenörer eller direkt åt privatpersoner som är husägare.

Än så länge finns bara ett fåtal ekologiskt inriktade byggföretag och hantverkare i landet. De flesta av dem har sin hemvist inom byggnadsvården. Om man anlitar ett konventionellt företag är det mycket viktigt att specificera miljökraven kristallklart och utan utrymme för tolkningsfrihet, annars är risken stor för att olämpliga material och lösningar väljs.