Arkitekter

Text och foto: Cathrine Bülow. En arkitekt erbjuder professionell hjälp att utforma huset efter tomtens förutsättningar och beställarens önskemål och behov. Även om man vet hur man vill ha sitt hus och själv kan göra bygglovsritningarna kan det vara värt att lägga ett par arkitekttimmar på en genomgång av husets utformning. Ett erfaret öga kan se saker man själv inte tänkt på. Arkitektarvodet är oftast en obetydligt liten del av husets totala budget som kan bespara problem i ett senare skede. Det bästa är om arkitekten kan komma in i processen så tidigt som möjligt. Vänd dig till en arkitekt som har intresse och erfarenhet av miljöanpassat byggande.

Att välja arkitekt

Första steget i byggprocessen är i regel att kontakta en arkitekt eller ett färdighusföretag (läs mer under färdighus). Färdighusen dominerar nybyggnationerna av småhus i Sverige. De har tidigare varit illa ansedda men deras flexibilitet är numera ofta stor. Å andra sidan behöver ett specialritat och platsbyggt hus inte bli mycket dyrare än ett färdighus.

Arkitekt inte är en skyddad titel på samma sätt som till exempel läkare eller advokat. Förvissa dig därför först om att arkitekten är auktoriserad. Titta också på referensobjekt för att kunna ta ställning till om du gillar den speciella stil som kännetecknar just den arkitekten du överväger att välja. Arkitektur är ju trots allt en konstform och all arkitektur tilltalar inte alla smakriktningar. Försäkra dig också att arkitekten har kunskaper om ekologiskt byggande och kan uppvisa referenser inom det området.