Byggfolk- ekobygg

Bild: Scott Lewis, Flicr

Text: Cathrine Bülow. Om man har för avsikt att bygga eller renovera med miljötänk är det viktigt att anlita folk som är inne på samma linje.

Ska du bygga nytt är första steget steget i byggprocessen i regel att kontakta en arkitekt.  Förvissa dig om att arkitekten är auktoriserad och har erfranhet av ekologisk arkitektur. Titta också på referensobjekt för att kunna ta ställning till om du gillar den speciella stil som arkitekten har.All arkitektur tilltalar inte alla smakriktningar.

Än så länge finns bara ett fåtal ekologiskt inriktade byggföretag och hantverkare i landet. De flesta av dem har koppling till byggnadsvården.